Adatvédelmi irányelvek

Szalontai István egyéni vállalkozó, mint Adatkezelő az általa üzemeltetett www.szalontai.eu weboldal által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek valamennyi adatkezelése során a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint jár el.

Adatkezelő

 • Név: Szalontai István Béla egyéni vállalkozó
 • Adószám: 77314442-1-29
 • Elektronikus cím: info@szalontai.eu
 • Telefonszám: +36 20 9823 383
 • Székhely: 4064 Nagyhegyes, Nyugati u.

1. Az adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.;
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv.

2. Az adatkezelés jogalapja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama:

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

A weboldalon lehetőség van árajánlat kérésére, melynek során az alábbi személyes adatok megadása szükséges:

 • e-mail cím
 • név
 • telefonszám

Az adatkezelés célja: Az árajánlatkérők kérésére árajánlat küldése. Az árajánlatkérés során megadott adatokat az Adatkezelő kizárólag az árajánlat elektronikus úton történő megküldéséhez használja fel. A név mezőben fiktív név is megadható.

A weboldalon lehetőség van az Adatkezelő által gyártott termékek megrendelésére, melynek során az alábbi személyes adatok megadása szükséges:

 • e-mail cím
 • név
 • szállítási cím
 • telefonszám

Az adatkezelés célja: A megrendelés folyamán rögzített adatokat az Adatkezelő a megrendelés teljesítéséhez használja fel. A megrendelésekkel kapcsolatos adatokat a megrendelés teljesítését követően az esetleges reklamációk, garanciális javítások pontos rendezése érdekében az Adatkezelő visszavonásig tárolja. A visszavonási szándékát a Felhasználó az info@szalontai.eu e-mail címen jelezheti. Az adatkezeléshez történő hozzájárulást a Felhasználó a jövőre vonatkozó hatállyal bármikor visszavonhatja. Az adatkezelés időbeli hatálya a felhasználó által kért törlés időpontja. A megrendelés teljesítéséről kiállított számla adatai tárolásra kerülnek a számviteli törvényben meghatározott időszakra. Az Adatkezelő az e-mail címére érkező beérkezett e-maileket a küldő nevével és email címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével törli.

3. Adatokhoz való hozzáférés

Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik azok biztonságáról, a jogosulatlan hozzáférés megakadályozásáról. A weboldal árajánlatkérés és megrendelés űrlapjainak kitöltésével megadott adatok tárolása az Adatkezelő székhelyén a levelezési rendszerében, valamint a weblap számára tárhelyet szolgáltató társaság (Amazon Web Services Inc, P.O. Box 81226, Seattle WA 98108-1226) szerverén történik. Az adatokhoz a weboldal szerkesztését végző és a szervert üzemeltető társaság egyes dolgozói számára biztosított a hozzáférés, amely adatokat a közreműködő weblap szerkesztő és szervert üzemeltető társaság nem használhatja fel. A weboldalon megrendelt termékek esetén a kiszállításra szerződött partnervállalat (Magyar Posta Zrt.) számára az Adatkezelő átadja a szállítandó terméket és a szállítás teljesítéséhez szükséges adatokat (a szállítási nevet és címet). A kiszállítást végző partner az átadott szállítási adatok vonatkozásában adatfeldolgozónak minősül, aki ezeket az adatokat a szállítás teljesítésén kívül más célokra nem használhatja fel.