ASZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen dokumentum a Szolgáltató http:// www.szalontai.eu honlap használatával összefüggő általános szerződési feltételeket tartalmazza, hatálya a http:// www.szalontai.eu honlap használatára terjed ki.

A honlap nem webshop, a használatához nem szükséges előzetes regisztráció, bejelentkezés. A termékek adatlapján megjeleníthető űrlap célja, hogy a termék megvásárlásához szükséges információt szolgáltasson, a választható penge-, nyél- és bakni anyagok listáját közölje és a vásárláshoz szükséges információkat – fizetési mód, szállítási mód, egyéb üzenet – felhasználóbarát módon, opciós listákba rendezve megadja.

Amennyiben Ön a honlapon keresztül nyújtott szolgáltatásokat igénybe kívánja venni, úgy a jelen ÁSZF elfogadásával egyetértőleg elfogadja az alábbi szerződéses feltételeket. A szerződés nyelve magyar.

A jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekre különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig visszaigazolt megrendeléseket nem érintik.

1. Szolgáltató adatai:

Cégnév: Szalontai István Béla EV
Székhely: 4064 Nagyhegyes, Nyugati u.
Adószám: 77314442-1-29
Nyilvántartási szám: 41517485
Kamarai regisztrációs szám: HA77314442 (Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Elektronikus elérhetőség: info@szalontai.eu
Telefonos elérhetőség: +36 20 9823 383
Tárhelyszolgáltató:  Web-Server Kft. (4025 Debrecen, Pásti u. 2. I/5. https://web-server.hu)

2. Termékek, szolgáltatások

A Szolgáltató a http:// www.szalontai.eu honlapon szereplő, termékkategóriákba sorolt termékeket – vadászkések, zsebkések és tartozékaik – gyártja, illetve forgalmazza. Valamennyi termék pontos paramétereit – méret, anyag, fogyasztói ár – az egyes termékek adatlapján tünteti fel. A termékekről készült képek jól tükrözik a termékek fő tulajdonságait, azonban minimális eltérések előfordulhatnak – különösen fa nyélanyagok mintázata tekintetében.

3. Rendelési információk

A megjelenített termékek a honlapon keresztül, az adott termék adatlapján található ’megrendelés/árajánlat kérés’ gombra kattintva változatlan paraméterekkel, vagy az űrlapon kiválasztható módon, azokat módosítva megrendelhetők. A „megrendelés” vagy „árajánlatkérés” gombra kattintva megjelenő képernyőn nyugtázzuk az üzenet fogadását. Az üzenet beérkezésétől számított 48 órán belül a Szolgáltató e-mailen felveszi a kapcsolatot a megrendelővel/árajánlatkérővel/üzenetküldővel.

Vágóeszközöket 18 éven aluli személyek nem vásárolhatnak! A megrendelés gomb megnyomásával kijelenti, hogy elmúlt 18 éves és az Általános Szerződési Feltételeket elfogadja.

Amennyiben a termék valamely paraméterét – acél alapanyag és/vagy nyél alapanyag és/vagy bakni alapanyag – a felhasználó módosítja, úgy a termék ára változhat. A Szolgáltató a felhasználó által megadott e-mail címen írásban tájékoztatja a felhasználó által összeállított kés fogyasztói áráról és kéri a visszajelzését az ár elfogadásáról.

Mind árajánlatkérés, mind pedig megrendelés esetén a Szolgáltató a megrendelő/árajánlat kérő által megadott e-mail címen írásban visszaigazolja a kiválasztott/összeállított kés tekintetében annak pontos paramétereit, fogyasztói árát, az elkészítés és szállítás várható időpontját. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató honlapján bemutatott termékek megrendelésre készülnek, ezért az elkészítés ideje a Szolgáltató kapacitásának függvénye. Amennyiben a megrendelő a visszaigazolt árat és/vagy szállítási időt nem fogadja el, úgy megilleti a megrendeléstől való egyoldalú elállás joga.

Árajánlatkérés esetén a Szolgáltató az árajánlatkérő által megadott e-mail címen tájékoztatja az árajánlatkérőt az űrlapon megadott paraméterek szerint a termék pontos fogyasztói áráról, az elkészítés várható idejéről. Amennyiben az árajánlatkérő az árajánlat elfogadását írásban megerősíti és a terméket megrendeli, úgy a Szolgáltató a megrendelést írásban visszaigazolja.

A honlapon szereplő termékek ára nem tartalmaz Áfá-t, a Szolgáltató alanyi adómentes. A termékek ára nem tartalmazza a szállítási költséget, amely postai utánvéttel történő szállítás esetén 1 600 Ft, banki átutalással történő fizetés esetén 900 Ft, amely összegről a Szolgáltató minden esetben tájékoztatást ad a megrendelő/ árajánlatkérő számára történő visszaigazolásban.

A megrendelt terméket a Szolgáltató postai úton továbbítja a megrendelő által megadott címre. A postázásról előzetesen e-mailben értesíti a megrendelőt. A terméket a Magyar Posta szállítja.

Fizetési módok:

Banki előre utalással: a megrendelést visszaigazoló e-mailben szereplő bankszámlaszámra történő átutalással. A terméket csak az összeg beérkezését követően, a megrendelés visszaigazolásban szereplő teljesítési időpontban postázza a Szolgáltató. A számlát, amely egyben garancia levél is, a csomag tartalmazza.
Postai utánvét: A terméket a Magyar Posta szállítja ki a megrendelő által megadott postázási címre, ahol a termék árát készpénzben kell kifizetni. A számlát, amely egyben garancia levél is, a csomag tartalmazza.
Személyesen: Amennyiben a megrendelő a Szolgáltató 1. pontban megadott székhelyén kívánja a terméket átvenni, és ezt előzetesen írásban jelezte, úgy az egyeztetett időpontban a termék átvételével egyidejűleg a termék vételárát számla ellenében készpénzben rendezi.
A postaköltség postai utánvéttel történő szállítás esetén 1 600 Ft, banki átutalással történő fizetés esetén 900 Ft.

Postai szállítással kapcsolatos információk:

A termékeket a Szolgáltató ajánlott küldeményként, értéknyilvánítás többletszolgáltatással adja fel, két munkanapos kézbesítéssel. A Magyar Posta szállítja ki a csomagot a megadott postázási címre, munkanapokon. Amennyiben a megrendelő a kézbesítéshez kapcsolódó egyéb információt (pl. telefonszám) is megad, úgy azt a feladószelvény közlemény rovatában a Szolgáltató feltünteti annak érdekében, hogy a csomag átvételét megkönnyítse a kézbesítő és az átvevő számára. Amennyiben a postai kézbesítést a Magyar Posta sikertelenül kísérli meg, úgy a csomag a postahivatalban még további 10 munkanapig átvehető.

A postai küldemény elveszését, megsérülését vagy megsemmisülését a kézbesítéskor, a kézbesítési okiraton azonnal jelezni kell. Ha az értéknyilvánítás többletszolgáltatással feladott postai küldemény megsemmisül, teljesen vagy részlegesen elvész, vagy megsérül, a Posta az értéknyilvánításban megjelölt érték összeg erejéig a kárt a postai szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiben rögzítettek szerint megtéríti.

A küldemény esetleges elveszése, sérülése, megsemmisülése esetén, a postai dokumentálást követően, a Szolgáltató a termék vételárát a megrendelőnek visszatéríti.

4. Elállás joga

A megrendelő a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt, bontatlan csomagolású terméket. Amennyiben élni kíván az elállási jogával, úgy ezt egyértelmű írásbeli nyilatkozatban köteles közölni (e-mailben), amelyet a Szolgáltató írásban nyugtáz. Elállás esetén a megrendelt terméket a megrendelő köteles az elállás nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül a Szolgáltató 1. pontban megjelölt székhelyére visszapostázni. A visszaküldés postaköltsége a megrendelőt terheli. A szolgáltató a vételárat a megrendelő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza – a megrendelővel egyeztetett módon.

Nem illeti meg a megrendelőt az elállási jog olyan termékek esetében, amelyek kifejezetten a megrendelő különös kérésére, személyre szabva, egyedi kivitelben kerültek előállításra. (speciális méretben, a megrendelő által küldött fotó, rajz alapján legyártott késforma, illetve a penge névre gravírozása esetén).

5. Használati útmutató

A Szolgáltató által gyártott termékek vágóeszközként történő, rendeltetésszerű használata esetén a minőségüket korlátlan ideig megőrzik.

A penge idővel élezést igényel. A Szolgáltató az általa gyártott kések élezését a székhelyén vállalja. A fa és csont nyélanyagok természetes változásaira (szín változása napfény és nedvesség hatására, használatból eredő kopás, vegyszeres tisztítás káros hatása) a garancia nem terjed ki. A nyélanyagok ellenállóképességének minél hosszabb ideig történő megőrzése érdekében a Szolgáltató minden intézkedést megtesz, a további karbantartáshoz (tisztítás, tárolás, olajozás, fenés) díjmentesen mindenkor segítséget nyújt telefonon vagy írásban, illetve személyesen a gyártó 1. pontban megjelölt székhelyén, egyeztetett időpontban.

A termék sérülése esetén a Szolgáltató honlapján található elérhetőségein a javítással kapcsolatos teendők egyeztethetők. Javításra visszaküldött termék postaköltsége a megrendelőt terheli. A Szolgáltató törekszik rá, hogy a javításra visszaküldött terméket 14 napon belül javítsa és a megrendelő részére, a vele egyeztetett módon visszajuttassa. Amennyiben a javítás nem lehetséges, a Szolgáltató a termék vételárát visszatéríti. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károk a megrendelőt terhelik.

6. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról

A Szolgáltató hibás teljesítése, valamint a termék hibája esetén a megrendelő a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint érvényesíthet kellékszavatossági, termékszavatossági igényt.

A Szolgáltató a termékekre az átadás napjától számított 1 évig biztosít jótállási időt. A megrendelőt a jótállási időn belül a meghibásodott termék díjmentes javítása, vagy cseréje illeti meg. A jótállás körében végzett tevékenység költségei a Szolgáltatót terhelik. A garanciális javítások a gyártási hibából eredő meghibásodásokra terjednek ki. A termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károk a megrendelőt terhelik.

7. Adatkezelés

A Szolgáltató az árajánlatkérés és megrendelés során a rendelkezésére bocsátott adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki kívülálló harmadik személy részére, azokat kizárólag a megrendelés teljesítéséhez használja fel, illetve adja át a postai kézbesítés teljesítése érdekében.

A honlap böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre webanalitikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A szolgáltatás igénybevételéhez a cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban.

A megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

A Szolgáltató adatvédelmi nyilatkozata a honlapon érhető el.

8. Egyéb rendelkezések

A honlapon található összes tartalom a Szolgáltató tulajdonát képezi, szerzői jogi védelem alatt áll.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.